Politikamız

Resolt Enerji Hakkında

Resolt Enerji Anonim Şirketi olarak;

 

Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesislerinin Montajı, Bakımı, Onarımı, Devreye Alınması, Kontrol ve Raporlanması, Projelendirilmesi yapan firmamız Kaliteyi bir temel felsefe olarak benimsemiş; müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir. Resolt Enerji; ürün ve hizmetlerinin kalitesini odak noktasında tutmaktadır.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için Resolt Enerji’nin temel amaçları aşağıdaki gibidir;

Enerji sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda inovasyona dayalı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

Ürün ve hizmet kalitemizle enerji alanında pazarın her segmentinde tercih edilir, dinamik ve global bir şirket olmak,

Tüm çalışanların katılımı ile kalite ve çevre yönetim sistemde sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek,

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları yerine getirerek, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum göstererek ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ile çevre performansını arttırmak,

İnsan odaklı bir yaklaşımla, tüm çalışanlarımızın becerilerini tanımak, onları planlı eğitim faaliyetleri ile geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken kaynakları çalışanlara sağlamak,

Entegre yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,

Atık üretimini minimize ederek çevresel kirliliği kaynağında önlemek; çevresel risklerimizin önlemlerini alarak farkındalığı sağlamak,

Ürün portföyümüzde yeni, teknolojik, çevre dostu malzemelere yer vermek,

Süreçlerimizin tamamında sürdürülebilir kaynak kullanımı ile iklim değişikliğini göz önüne alarak biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumak,

Bütün paydaşlarımızla çevrenin korunması konusunda iş birliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak,

Resolt Enerji ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmak ana prensibimizdir.