Hibe Teşvik ve Destekler

Hibe Teşvik ve Destekler

Resolt Enerji, Türkiye elektrik piyasasında yatırım, birleşme ve satın alma danışmanlığı yapmaktadır. Hali hazırda işletilmekte olan veya henüz işletmeye alınmamış olan elektrik santralleri satın almak isteyenlere seçenekler sunabilmektedir. İşletmedeki santraller, yatırımcıların yatırım maliyetini düşürmelerine ve piyasaya hızlı bir şekilde girmelerine izin verirken, işletmede olmayan santraller, tesisin iyileştirilmesi veya kısmen ya da tamamen daha elverişli pazarlara sevk edilmesi için satın alınabilir.

Hibe Teşvik ve DesteklerTürkiye elektrik piyasası artan talep ve pazar liberalleşmesindeki önemli ilerleme sayesinde son 10 yılda güçlü ve büyüyen bir piyasa olma özelliğini korumuştur. Özel teşebbüslerin elektrik sektöründeki payı giderek artmaktadır ve % 75’e kadar ulaşmıştır. Spot elektrik alışverişlerinden sorumlu EXIST’in kurulması, elektrik piyasasına daha da ivme kazandırmıştır. Üretim şirketlerinin elektriklerini şeffaf bir platformda satma kabiliyeti finansal ve politik riskleri en aza indirmektedir.