Enerji Piyasası

Enerji Piyasası Nedir?

Enerji Piyasası

Enerji Piyasası. elektrik, doğalgaz, akaryakıt, petrol gibi enerji kaynaklarının mevcut ve gelecekte olabilecek durumlarındaki arz ve taleplerine göre kaynak miktarı, üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin belirlendiği ve enerji kaynaklarının alım ve satım fiyatlarının belirlendiği durumlarına denilebilir.

Türkiye’de enerji piyasası ilk olarak 3396 Yap İşlet Devret (YİD) Kanunu ile başlamıştır. Türkiye’deki enerji piyasasının ilk adımı olarak kabul edilebilir. 2001 yılındaki bu kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun kurularak elektrik/ enerji piyasasının temelleri atılmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

Kurum, görevlerini yerine getirirken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) vasıtasıyla kullanmaktadır. Kurumun temsil ve karar organı Kurul’dur. Kurul’un ilk üyeleri, 02/11/2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmıştır. Atanan üyelerin 19/11/2001 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu önünde yemin etmesiyle Kurul göreve başlamıştır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı görevlendirmektedir. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi dört yıldır. Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez.

Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik tedarik edecek abonelerin imzalayacağı EPDK tarafından belirlenmiş sözleşme örneği PDF dosyasındaki gibidir. Türkiye’deki tüm Görevli Tedarik Şirketleri ulusal tarifeden elektrik alacak aboneler için bu sözleşme kullanılacaktır. Bu sözleşme üzerinden elektrik kullananlar indirimsiz tarifeden elektrik kullanırlar. Belirsiz sürelidir ve bir taahhüt içermez.

Kurul, haftada en az bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya da yokluğunda İkinci Başkan tarafından hazırlanarak Kurul üyelerine bildirilir.

Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve kararları toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla alır. Kurul’un idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul Kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.

EPDK

Enerji Piyasası PDF, 381 kb.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Enerji Piyasası
Author Rating
51star1star1star1star1star