Hibrit Çözümler

Hibrit Çözümler

Hibrit çözümler, birden fazla yenilenebilir enerji teknolojisinin bir sahada eşzamanlı kullanımı demektir. En yaygın uygulanan hibrit çözüm ise rüzgar ve güneş enerjisinin aynı anda kullanılmasıdır.

Pek çok yenilenebilir enerji uzmanına göre, rüzgar ve güneş teknolojilerini (fotovoltaik) birleştiren küçük bir hibrit elektrik sistemi, bunların tek başına kullanılmasına göre daha avantajlı olmaktadır.

Rüzgar hızları çoğunlukla yazın azalmakta iken, güneş ışınımı açı ve süre olarak maksimuma çıkmakta, kışın ise rüzgar etkisini artırırken güneş ışığı azalmaktadır. Bu yüzden rüzgar ve güneş sistemlerinin maksimum üretim zamanları günün ve yılın değişik zamanlarına göre farklılık göstermekte, her iki sistem birbirini dengelemektedir.

Hibrit ÇözümlerHibrit sistemler, enerji şebekesinden bağımsız olarak elektrik üretmektedir. Rüzgar ve güneş sistemlerinin her ikisinin de enerji üretemediği durumlarda sistemin ihtiyacı akü yedekleme sistemlerinde önceden depolanmış enerjinin kullanılması ile karşılanabilmektedir. Akülerin de tükenmesi durumunda devreye girmek üzere jeneratörler kullanılabilir. Modern elektronik kontrol devreleri sayesinde bu sistemler otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Jeneratör kullanılması sistemin diğer bileşenlerinin boyutlarını, örneğin gerekli akü sayısını azaltabilir. Akü sistemleri sistem yükünün 1-3 güne kadar ihtiyacın karşılamaya yönelik olarak boyutlandırılmaktadır.

Resolt Enerji, müşterilerine hibrit rüzgar ve güneş enerji çözümleri sağlamaktadır. Her çözüm kendi içinde farklı olduğu için, firmamızın tecrübeli mühendisleri her bir proje için sahalarda ayrı ayrı teknik analizler yaparak (rüzgar, solar radyasyon, alan ölçümleri vb.) en optimum ve maliyet duyarlı çözümü geliştirmektedirler.