Müşavirlik

Müşavirlik

Planlanan yatırımın sürekli denetimi ve kontrolünün, projenin zamanında tamamlanması ve yatırım maliyetlerinin minimize edilmesi açısından ayrı ayrı önem taşıdığına inanıyoruz. Bu noktada gerek yatırımcılarımıza gerekse de finans kuruluşlarına müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz müşavirlik hizmetleri kapsamında projelendirme süreci başta olmak üzere, ürün tedarikine, uygulama aşamasına ve son olarak devreye alma sürecine kadar gerekli denetimleri yaparak projenin iş programına uygun olarak ve öngörülen maliyetler çerçevesinde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Müşavirlik Çözümlerimiz:

  • Tasarımdan devreye almaya kadar geçen tüm süreçlerin denetimi ve yönetilmesi,
  • Tasarım, proje, hesaplama ve mühendislik denetimi,
  • Satın alma sürecinin denetimi,
  • Uygulama ve montaj sürecinin denetimi,

Resolt Enerji

Anahtar kelimeler; Resolt Enerji, güneş enerjisi, güneş enerji santralleri, güneş enerji sistemleri, güneş panelleri, güneş pilleri, rüzgar enerjisi, rüzgar enerji santralleri, 
rüzgar enerji sistemleri, ges, res, biyogaz, biyokütle, biyoenerji, enerji, elektrik, enerji izleme, dijitalizasyon